Menu

Betingelser

LEJER er ansvarlig for produktet, der LEJES på denne side. Annullering af booket tid skal ske senest 72 timer inden afgang.

 

Enhver, der deltager på ture i byer og på offentlige steder med Blue Segway, skal være mindst 16 år gammel. Dog er der mulighed for, at personer under 16 år også kan køre på segway, når der afvikles private arrangementer, eller når der er kørsel på lukkede baner. I trafikken skal man opføre sig som hvis man er på cykel, der ikke pligt til at bruge cykelhjelm og handsker, men vi anbefaler det på det kraftigste.

Derudover skal man veje mellem 30 og 115 kg. Der køres i al slags vejr. 

Er det farligt at køre segway? Nej, det er det ikke, så længe du er ansvarlig, overholder reglerne og bruger sikkerhedsudstyr. Pres aldrig en Segway for meget forover eller bagover. Samtidig skal du respektere maskinen og behandle den ordentligt. Her er en video, der viser, hvad I ikke skal gøre:
Respekt for maskinen - video ( https://www.youtube.com/watch?v=NzjKF3SP-14 )

Vi anbefaler, at der altid benyttes cykelhjelm. Handsker, albue- og knæbeskytter er også en god idé. Der skal bruges samme beskyttelse, som hvis man kører på rulleskøjter. I kan selv medbringe jeres sikkerhedsudstyr.

- Af sikkerhedsmæssige årsager er kørsel under graviditet ikke tilladt.

- Af sikkerhedsmæssige årsager er kørsel i beruset eller påvirket tilstand ikke tilladt.

Medarbejdere fra Blue Segway kan forbyde personer at køre på segway, hvis medarbejderen mener, at personen ikke egner sig til at køre på segway, eller hvis personen kører uforsvarligt. Der vil ikke være tilbagebetaling af booket tur, hvis ovenstående bliver aktuelt. Dog vil der være tilbagebetaling, hvis en Blue Segway-medarbejder bedømmer, at personen ikke er i stand til at lære at køre på segway inden for de 10 minutters instruktion.
Når De har booket en tur, beder vi Dem kontrollere Deres e-mail omhyggeligt, da information om mødested og tidspunkt vil fremgå af mailen. Det er lejers ansvar at være på det korrekte sted på det korrekte klokkeslæt. Betaling trækkes samtidig med booking. Hvis De bliver forhindret i at møde op, skal dette derfor meddeles mindst 72 timer før den planlagte tur. Derefter vil lejeaftalen blive annulleret, og lejen vil blive tilbagebetalt. Afbestillinger skal enten foregå via mail eller på telefon. Se nærmere under kontakt.  Deres tur er ikke sikret, før De har modtaget en bekræftelse på deres e-mail. Husk at kontrollere uønsket post. Hvis De ikke modtager en bekræftelse, beder vi Dem kontakte os. Blue Segway har ret til at aflyse en tur, hvis dette bliver nødvendigt - uanset årsag. Hvis det bliver aktuelt, vil der være fuld refundering af Deres betaling. Bestillinger til arrangementer og reklamefremstød kan ikke afbestilles - disse vil blive flyttet til anden dato.

Forsikring

Vore segways er forsikrede i samme stil, som når man har forsikret en cykel til udlejning. 

Ved udlejning, hvor Blue Segway's medarbejdere ikke er til stede, skal de udlejede segways hele tiden være under opsyn eller i aflåst rum.

Udlejer har tegnet en sædvanlig løsøreforsikring, der dækker brand, indbrudstyveri og vandskade overalt i Danmark.

Udlejer har tegnet en sædvanlig transportforsikring, lukket bil, ikke trailer, der dækker for alle transporter i Danmark, på begrænsede danske betingelser, udvidet til også at dække tyveri af hele kolli.

Der er ikke tegnet forsikring på: Bortkomst, simpelt tyveri, hærværk, kasko, skrammer/ridser, transportskade, hvis skaden er sket som følge af uegnet eller mangelfuld emballering m.v., ansvarsforsikring på selve segwayen, da den er at betragte som en cykel o.s.v.

- Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af den tegnede forsikring, betales/erstattes af lejeren

- Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder for skader på lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Sikkerhed og persondatapolitik
Du kan uden risiko forespørge på tilbud sikkert hos BlueSegway.dk. De indtastede oplysninger ved en forespørgsel, såsom navn, adresse, e-mail, telefon m.v., benyttes kun til eventuel ordre behandling. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilken forespørgsel der er lavet, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Alle ansatte ved BlueSegway har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Den dataansvarlige Bluesegway.dk er Alberte Asmussen. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Som registreret hos BlueSegway, har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til BlueSegway via e-mail kontakt@bluesegway.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Ved indgåelse af aftale med Blue Segway om leje af Segways erklæres der, at man forstår de risici og konsekvenser, der kan være ved at køre på segway og personal transporters. Man er indforstået med, at kørsel på disse typer transportmidler er på eget ansvar, og at Blue Segway ikke kan holdes ansvarlig for skader påført på én selv og andre personer, som man betaler for. Ved indgåelse af aftale accepteres ligeledes disse betingelser for medkørere.
Dette omfatter, men er ikke begrænset til følgende:
Skader på beklædningsgenstande og udstyr. Forårsagelse af evt. skade på Dem selv og/eller skade på andre, herunder styrt og tab af kontrol, som kan medføre:
Død, lammelse, hovedskader , benskader, armskader, rifter, skrammer, påkørsel af træer, biler, buske, skilte og/eller andre menneskeskabte eller naturligt forekommende forhindringer.
Ligeledes uforudsigeligt terræn såsom varierende stigninger, is, mudder, huller, grus eller smalle stier, uagtsomhed fra andre trafikanter, personer eller køretøjer. Ved indgåelse af aftale erklærer man, at ansvaret frigives overfor Blue Segway. 
Ved betaling accepterer lejer disse betingelser automatisk.

Ved indgåelse af aftale med BlueSegway om leje af Segways erklæres ovenstående betingelser som læst, forstået og accepteret. 

BETALING MED KORT

Du kan betale med kort på vores website. Du kan betale med følgende kort:

Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, American Express

 

Vi tager imod følgende betalingskort: